Giải pháp mở rộng thị trường xuất khẩu rau quả của công ty cổ phần xuất nhập khẩu rau quả I


LỜI MỞ ĐẦU

1.Tính cấp thiết của đề tài

Sản xuất rau quả đóng vai trò quan trọng trong nền nông nghiệp của nhiều quốc gia trên .Theo tổ chức Nông lương quốc tế diện tích trông cây ăn quả của thế giới hiện là 12 triệu ha với sản lượng là 400 đến 420 triệu tấn, bình quân đầu người là 85-90 kg/năm. Rau quả chiếm vị trí quan trọng trong thương mại hàng nông sản thế giới vớigiá trị trao đổi toàn cầu đạt 26,9 tỷ USD và cũng là ngành thu hút ngoại tệ lớn của nước đang phát triển.

Việt Nam là nước khí hậu nhiệt đới gió mùa, thuận lợi cho sự phát triển phong phú đa dạng của nhiều loại thực vật, đặc biệt là những loại rau quả nhiệt đới. Ngay từ xưa ông cha ta đã khai thác thế mạnh này và sử dụng như là một nguồn thực phẩm và là những vị thuốc hữu dụng để chữa trị các chứng bệnh, nhiều loại còn trở thành những đặc sản độc đáo của đất Việt. Sau 30 năm đổi mới đất nước ta đã đạt được những thành công đáng kể, từ một nước phải nhập khẩu lớn lương thực triền miên giờ đây nhiều loại nông sản của ta có vị thế nhất định trên thế giới, đứng thứ 2 xuất khẩu gạo sau Thái Lan..Từ khi Nghị quyết đại hội Đảng lần thứ VIII, hướng dẫn thực hiện đa dạng hóa cây trồng hướng xuất khẩu, ngành rau quả của Việt Nam đã có những bước phát triển và thích ứng kịp trước những biến động đột ngột của thị trường trong và ngoài nước. Tận dụng thế mạnh này cùng với thuận lợi khả năng đa dạng hóa sản phẩm, nguồn lao động dồi dào rau quả Việt Nam cũng vươn tới hơn 50 quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên vẫn phải phụ thuộc vào một số thị trường xuất khẩu chính, vì vậy khi xuất khẩu sang thị trường này thường gặp rất nhiều khó khăn, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam giảm mạnh. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay khi Việt Nam chính thích trở thành thành viên của tổ chức thương mại thế giới (WTO) sự cạnh tranh trên trường quốc tế ngày càng quyết, việc xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu để nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm xuất khẩu ngày càng trở nên quan trọng hơn cả.

Để có thể tồn tại và phát triển bất kỳ một doanh nghiệp kinh doanh quốc tế nào cũng đều phải có những biện pháp nhằm duy trì và phát triển thị trường xuất khẩu của mình đó là điều tất yếu của kinh doanh hiện đại song để có được chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của mình doanh nghiệp cần phải dựa vào tiềm lực của bản thân xua hướng vẫn động của xã hội mà đưa ra những biện pháp hữu hiệu nhất nhằm phát triển thị trường xuất khẩu. Đây chính là vấn đề mà công ty cổ phần xuất nhập khẩu rau quả I dành nhiều thời gian quan tâm nhất trong chiến lược phát triển của mình nhằm tìm ra thị trường mới xâm nhập, củng cố và duy trì thị trường truyền thống. Xuất phát từ thực tế này em đã chọn đề tài “ Giải pháp mở rộng thị trường xuất khẩu rau quả của công ty cổ phần xuất nhập khẩu rau quả I” cho chuyên đề cuối khóa của mình.

2. Mục đích nghiên cứu

Trên cơ sở hệ thống hóa lý luận về xuất khẩu và mở rộng thị trường xuất khẩu rau quả phân tích, đánh giá thị trường hoạt động xuất khẩu đặc biệt là biện pháp mở rộng thị trường mà công ty đã thực hiện, những kết quả đạt được, những vấn đề tồn tại, nguyên nhân, đề xuất biện pháp, kiến nghị để đẩy mạnh mở rộng thị trường xuất khẩu trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

– Đối tượng nghiên cứu : Hoạt động mở rộng thị trường xuất khẩu của công ty cổ phần xuất khẩu rau quả I

– Phạm vi nghiên cứu : Các hoạt động mở rộng thị trường xuất khẩu rau quả của công ty từ năm 2007 đến 2009


4. Phương pháp nghiên cứu

– Phương pháp duy vật biện chứng và lịch sử : Vận dụng các học thuyết của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử để xem xét, nghiên cứu, phân tích các vấn đề lien quan tới mở rộng thị trường xuất khẩu rau quả và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam

– Phương pháp thống kê, phân tích, so sánh: Tổng hợp hệ thống số liệu điều tra theo từng giai đoạn để phân tích so sánh từ đó đưa ra những đánh giá cụ thể.

– Phương pháp dự báo: Xem xét khả năng cạnh tranh, xu hướng tiêu dung của các loại rau quả, tình hình xuất khẩu

5. Kết cấu đề tài

Ngoài phần mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo, đề tài của em được kết cấu thành ba chương như sau:

Chương 1: Tổng quan về công ty cổ phần xuất nhập khẩu rau quả I và một số yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động xuất khẩu của công ty

Chương 2: Thực trạng hoạt động mở rộng thị trường xuất khẩu rau quả của công ty cổ phần XNK rau quả I

Chương 3: Giải pháp mở rộng thị trường xuất khẩu rau quả của công ty cổ phần XNK rau quả I

Với thời gian nghiên cứu thực tế còn ít, tài liệu tổng kết chưa đầy đủ, kinh nghiệm làm việc và sự hiểu biết của bản thân chưa nhiều, bài viết này không tránh khỏi những thiếu sót. Em mong rằng sẽ nhận được sự đóng góp ý kiến của các thầy cô cũng như toàn thể bạn bè để bài viết của em được hoàn thiện hơn.

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

LỜI MỞ ĐẦU……………………………………………………………………………… 1

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XNK RAU QUẢ I  VÀ NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI HOẠT ĐỘNG MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG XK CỦA CÔNG TY………………………………………………………………………………………………. 4

1.1.Tổng quan về Công ty cổ phần XNK rau quả I……………………… 4

1.1.1.Quá trình phát triển của công ty cổ phần XNK rau quả I……… 4

1.1.2.Chức năng nhiệm vụ của công ty………………………………………. 6

1.1.2.1 Chức năng……………………………………………………………… 6

1.1.2.2. Nhiệm vụ……………………………………………………………….. 7

1.1.3.Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý chức năng nhiệm vụ của phòng ban   8

1.1.3.1 Cơ cấu tổ chức………………………………………………………… 8

1.1.3.2 Chức năng , nhiệm vụ của các phòng ban…………………… 9

1.1.4. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh của công ty…………………….. 15

1.1.5. .Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty…………………….. 16

1.1.5.1 Tình hình tài chính………………………………………………… 16

1.1.5.2 Kim ngạch xuất nhập khẩu……………………………………… 17

1.2 Một số yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động mở rộng thị trường xuất khẩu rau quả của công ty…………………………………………………………………………………… 19

1.2.1.Yếu tố chủ quan…………………………………………………………… 19

1.2.1.1 Nguồn nhân lực của công ty……………………………………. 19

1.2.1.2. Khả năng cạnh tranh của công ty được thể hiện thông qua:       20

1.2.1.3 Các nhân tố thuộc môi trường ngành……………………….. 21

1.2.2 Các yếu tố bên ngoài công ty………………………………………….. 23

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU RAU QUẢ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XNK RAU QUẢ I……………. 25

2.1 Khái quát về hoạt động xuất khẩu của công ty……………………. 25

2.1.1 Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu…………………………………….. 25

2.1.2 Thị trường tiêu thụ và xuất khẩu chủ yếu…………………………. 28

2.2 Quy trình thực hiện mở rộng thị trường xuất khẩu của công ty 29

2.2.2. Kết quả mở rộng thị trường xuất khẩu của công ty…………… 35

2.2.2.1. Kết quả đạt được………………………………………………….. 35

2.2.2.2.Thực trạng mở rộng ở một số thị trường xuất khẩu trọng điểm của công ty    38

2.2.3. Đánh giá chung về hoạt đông mở rộng thị trường xuất khẩu của công ty trong thời gian qua………………………………………………………………………………. 44

2.2.3.1. Những kết quả đạt được:………………………………………… 45

2.2.3.2 Những vấn đề tồn tại trong việc mở rông thị trường XK của công ty.    47

2.2.3.3. Nguyên nhân của những tồn tại………………………………. 49

CHƯƠNG 3:  CÁC GIẢI PHÁP MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU RAU QUẢ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU RAU QUẢ I……………….. 55

3.1 Dự báo thị trường rau quả thế giới và triển vọng xuất khẩu của công ty đến năm 2020………………………………………………………………………………………. 55

3.1.1 Dự báo thị trường rau quả thế giới đến năm 2020……………… 55

3.1.1.1 .Xu hướng tăng tỷ trọng giao dịch rau quả tươi trong tổng giao dịch rau quả toàn cầu………………………………………………………………………….. 55

3.1.1.2 Xu hướng tăng cường các biện pháp bảo hộ……………… 56

3.1.1.3 Triển vọng thị trường rau quả thế giới………………………. 59

3.1.2 Khả năng phát triển của thị trường xuất khẩu rau quả Việt Nam trong thời gian tới………………………………………………………………………………………….. 60

3.1.2.1. Triển vọng, cơ hội…………………………………………………. 60

3.1.2.2 Thách thức……………………………………………………………. 62

3.2 Định hướng phát triển thị trường xuất khẩu rau quả của công ty cổ phần xuất nhập khẩu rau quả I đến năm 2015………………………………………………….. 65

3.2.1 Mục tiêu………………………………………………………………………. 65

3.2.2 Định hướng về sản phẩm và chiến lược sản phẩm……………… 65

3.2.3 Chiến lược Marketing để mở rộng thị trường xuất khẩu……… 68

3.3 Giải pháp mở rộng thị trường xuất khẩu rau quả của công ty cổ phần XNK rau quả I…………………………………………………………………………………………….. 71

3.3.1. Giải pháp từ phía công ty……………………………………………… 71

3.3.2. Một số kiến nghị với nhà nước………………………………………. 81

KẾT LUẬN……………………………………………………………………………….. 86

 


DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU

Bảng 1: Các chỉ tiêu tài chính của công ty năm 2007-2009. 16

Bảng 2:Kim ngạch xuất nhập khẩu của công ty năm 2006-2009. 17

Biểu đồ 1:  Cơ cấu KNXNK của công ty năm 2007-2009. 18

Bảng 3: Kim ngạch xuất khẩu theo mặt hàng của Công ty  giai đoạn 2007-2009  25

Bảng 4: : Kim ngạch XK theo thị trường của công ty qua các năm 2007-2009  28

Bảng 5: Số lượng thị trường xuất khẩu rau quả của Công ty. 35

Bảng 6 : Số liệu về kim ngạch xuất khẩu 2007 – 2009. 37

Bảng 7: Kim ngạch xuất khẩu rau quả vào thị trường Nga của công ty. 39

Bảng 8: Xuất khẩu rau quả  vào thị trường EU.. 43

Bảng 9:  Cơ cấu sản phẩm và tỉ trọng kim ngạch xuất khẩu  giai đoạn 2010-2015 của Tổng Công ty . 66

Bảng 10: Định hướng cơ cấu sản phẩm và thị trường của công ty  cổ phần xuất nhập khẩu rau quả I 68

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

 1. Nguyễn Duy Bột(2003)- Thương mại quốc tế và phát triển thị trường xuất khẩu,  Nhà xuất bản Thống Kê, Hà Nội
 2. Chu Văn Cấp(2003) – Nâng cao sức cạnh tranh cho nền kinh tế nước ta trong quá trình hội nhập và kinh tế quốc tế, Nhà xuất bản chính trị quốc gia, Hà Nội
 3. TS Chu Tiền Quang – Môi trường kinh doanh ở nông thông Việt Nam Thực trạng và giải pháp, Viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương

       ( trang 156-196)

 1. PGS.TS Nguyễn Văn Nam – Xuất nhập khẩu hang hóa Việt Nam 20 năm đổi mới (1986-2005) – NXB Thống kê, Bộ Thương mại viện nghiên cứu thương mại
 2. Công ty cổ phần XNK rau quả I (2008,2009) báo cáo xuất nhập khẩu, Báo cáo hoạt động sản xuất công nghiệp (2006-2008)
 3. ThS Phạm Văn Tú- Ứng dụng Marketing nhằm phát triển thị trường xuất khẩu mặt hàng rau quả của Vegetexco, trang 12-35
 4. Kinh tế các nước Asean – tác giả Nguyễn Thị Thúy Hồng Nhà xuất bản giáo dục 2007
 5.  Xuất Nhập khẩu hàng hóa Việt Nam sau 20 năm đổi mới 1986-2005 NXB Thống kê – 2006
 6. GS.TS Bùi Xuân Lưu, PGS.TS Nguyễn Hữu Khải(2006),Giáo trình kinh tế ngoại thương, NXB Lao Động xã hội, trường đại học Ngoại Thương
 7. TS Nguyễn Thanh Bình (2005), Thị trường EU các quy định pháp lý liên quan đến chính sách sản phẩm trong marketing xuất khẩu, NXB Lao động – xã hội Hà Nội
 8. “ Thị trường XNK rau quả” NXB Thống Kế, Hà Nội-2005
 9.  Một số quy định luật pháp về hợp tác giữa Việt Nam và các nước Asean- Nhà xuất bản chính trị quốc gia 2002

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s