Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chi thường xuyên NSNN cho Giáo dục – đào tạo tại tỉnh Sơn La


LỜI MỞ ĐẦU

 

Đất nước ta đang đứng trước thời cơ mới, với nhiều điều kiện phát triển rất thuận lợi, nhưng đồng thời cũng có những khó khăn và thách thức không nhỏ. Vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao, thế hệ trẻ Việt Nam đã và đang từng bước thể hiện vai trò của mình trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong bối cảnh chung ấy ngành giáo dục có vai trò hết sức quan trọng. Phát triển giáo dục – đào tạo được coi là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tiến trình công nghiệp hoá – hiện đại hoá đất nước, là điều kiện để phát huy nguồn lực con người – yếu tố cơ bản để phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững. Vì vậy cùng với khoa học & công nghệ, giáo dục – đào tạo đã được Đảng và Nhà nước ta xác định là “Quốc sách hàng đầu”.

Nhận thức được tầm quan trọng của sự nghiệp giáo dục – đào tạo, quán triệt đường lối của Đảng và Nhà nước, trong những năm qua tỉnh Sơn La đã không ngừng tăng cường chi ngân sách đầu tư cho sự nghiệp giáo dục – đào tạo. Nhờ có sự quan tâm đó mà sự nghiệp giáo dục của tỉnh đã có những bước phát triển mạnh mẽ. Tuy vậy, ngân sách của tỉnh đang gặp nhiều khó khăn trong việc giải quyết mối quan hệ giữa khả năng hạn hẹp của ngân sách và nhu cầu phát triển ngày càng tăng của hệ thống giáo dục – đào tạo của tỉnh.

Xuất phát từ thực tế đó, trong thời gian thực tập tại Sở Tài chính Sơn La, em đã quyết định đi sâu nghiên cứu đến công tác chi thường xuyên và quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho giáo dục – đào tạo thông qua đề tài: “Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chi thường xuyên NSNN cho Giáo dục – đào tạo tại tỉnh Sơn La” để làm chuyên đề tốt nghiệp.

Nội dung chính của Chuyên đề gồm 3 chương:

–         Chương 1: Tổng quan về quản lý chi thường xuyên NSNN cho giáo dục – đào tạo

–         Chương 2: Thực trạng quản lý chi thường xuyên NSNN cho giáo dục – đào tạo tại tỉnh Sơn La

–         Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chi thường xuyên NSNN cho giáo dục – đào tạo tại tỉnh Sơn La.

Em xin chân thành cảm ơn PGS.TS. Nguyễn Thị Bất, cùng các cô, chú, anh, chị ở Sở Tài chính và Sở giáo dục – đào tạo Sơn La đã tận tình hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi để em hoàn thành bài viết này.

MỤC LỤC

Lời mở đầu Trang
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NSNN CHO GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO 2
1.1 Chi thường xuyên NSNN 2
1.1.1 NSNN 2
1.1.1.1 Khái niệm, bản chất, vai trò NSNN 2
1.1.1.2 Nội dung chi NSNN 4
1.1.2 Chi thường xuyên NSNN 6
1.1.2.1 Khái niệm 6
1.1.2.2 Nội dung 7
1.1.2.3 Đặc điểm 8
1.2 Vai trò chi NSNN cho GD – ĐT 9
1.2.1 Sự cần thiết của GD – ĐT 9
1.2.2 Vai trò chi NSNN đối với GD – ĐT 10
1.3 Quản lý chi thường xuyên NSNN cho GD – ĐT 12
1.3.1 Nội dung chi thường xuyên NSNN cho GD – ĐT 12
1.3.2 Nội dung quản lý chi thường xuyên NSNN cho GD – ĐT 13
1.3.2.1 Xây dựng định mức chi 13
1.3.2.2 Lập dự toán chi thường xuyên 15
1.3.2.3 Chấp hành dự toán chi 16
1.3.2.4 Quyết toán và kiểm toán các khoản chi 17
1.4 Những nhân tố ảnh hưởng đến các khoản chi thường xuyên NSNN cho GD – ĐT 18
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NSNN CHO GD – ĐT TẠI TỈNH SƠN LA 21
2.1 Một số nét cơ bản về GD – ĐT trên địa bàn tỉnh Sơn La 21
2.1.1 Khái quát về tỉnh Sơn La 21
2.1.1.1 Điều kiện tự nhiên 21
2.1.1.2 Tình hình kinh tế xã hội năm vừa qua 22
2.1.2 Tình hình GD – ĐT trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2009 25
2.1.2.1 Tình hình, kết quả triển khai nhiệm vụ năm 2009 25
2.1.2.2 Công tác đào tạo 27
2.1.2.3 Cơ sở vật chất trang thiết bị 29
2.2. Thực trạng quản lý chi thường xuyên NSNN cho GD – ĐT tại tỉnh Sơn La 29
2.2.1 Nguồn vốn đầu tư cho GD – ĐT ở tỉnh Sơn La 29
2.2.2 Tình hình phân cấp chi thường xuyên NSNN cho GD – ĐT trên địa bàn tỉnh Sơn La 31
2.2.3 Chi thường xuyên NSNN cho GD – ĐT trên địa bàn tỉnh Sơn La 32
2.2.4 Thực trạng quản lý chi thường xuyên NSNN cho GD – ĐT tại tỉnh Sơn La 38
2.2.4.1 Áp dụng định mức chi thường xuyên NSNN cho GD – ĐT tỉnh Sơn La 38
2.2.4.2 Lập và phân bổ dự toán chi thường xuyên NSNN cho giáo dục và đào tạo tỉnh Sơn La 40
2.2.4.3 Công tác điều hành, cấp phát NSNN cho giáo dục và đào tạo tại tỉnh Sơn La 41
2.2.4.4 Quyết toán và kiểm tra các khoản chi thường xuyên NSNN cho giáo dục – đào tạo tại tỉnh Sơn La 42
2.3 Đánh giá về công tác quản lý chi thường xuyên NSNN cho giáo dục – đào tạo trên địa bàn tỉnh Sơn La 43
2.3.1 Những kết quả đạt được 43
2.3.2 Những hạn chế và nguyên nhân 45
2.3.2.1 Những hạn chế

2.3.2.2 Nguyên nhân

45

49

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NSNN CHO GD – ĐT TẠI TỈNH SƠN LA 51
3.1 Định hướng của tỉnh Sơn La cho vấn đề GD – ĐT 51
3.1.1 Định hướng chung của Nhà nước 51
3.1.2 Định hướng của tỉnh Sơn La 52
3.2 Giải pháp hoàn thiện quản lý chi thường xuyên NSNN cho GD – ĐT tỉnh Sơn La 53
3.2.1 Tăng cường công tác quản lý chi thường xuyên NSNN dành cho sự nghiệp giáo dục – đào tạo tại các đơn vị tài chính các cấp 53
3.2.2 Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát ngân sách cho sự nghiệp giáo dục – đào tạo ở KBNN 55
3.2.3 Xây dựng cơ cấu chi thường xuyên NSNN cho GD – ĐT tại tỉnh một cách hợp lý 56
3.2.4 Nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ quản lý 57
3.2.5 Các giải pháp hỗ trợ khác 58
3.3 Kiến nghị 59
Kết luận 61

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

2 Responses to Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chi thường xuyên NSNN cho Giáo dục – đào tạo tại tỉnh Sơn La

  1. sao mai nói:

    bạn ơi mình muốn down bài này về như thế nào?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s