Giải pháp hoàn thiện công tác huy động vốn qua Kho bạc Nhà nước


MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

DANH MỤC BẢNG BIỂU

LỜI MỞ ĐẦU.. 1

Chương 1: Những vấn đề cơ bản về công tác huy động vốn qua. 3

Kho bạc Nhà nước. 3

1.1.      Tổng quan về hệ thống Kho bạc Nhà nước. 3

1.1.1. Vị trí và chức năng của Kho bạc Nhà nước. 4

1.1.2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Kho bạc Nhà nước. 4

1.1.3. Cơ cấu tổ chức. 8

1.2. Hoạt động huy động vốn qua Kho bạc Nhà nước. 9

1.2.1. Các công cụ huy động vốn qua Kho bạc Nhà nước. 9

1.2.2. Các phương thức huy động vốn. 14

1.2.3. Sự cần thiết của công tác huy động vốn qua Kho bạc Nhà nước. 18

1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác huy động vốn qua Kho bạc Nhà nước. 21

1.3.1. Các nhân tố khách quan. 21

1.3.2. Các nhân tố chủ quan. 23

Chương 2: Thực trạng công tác huy động vốn qua Kho bạc  Nhà nước Việt Nam   24

2.1 Quá trình phát triển của thị trường trái phiếu. 24

2.2.1. Giai đoạn 1991 – 1994. 24

2.1.2. Giai đoạn 1995 – 1999. 25

2.1.3. Giai đoạn 2000 đến nay. 25

2.2 Thực trạng công tác huy động vốn qua Kho bạc Nhà nước thời gian vừa qua  26

2.2.1. Huy động vốn thông qua phát hành tín phiếu Kho bạc. 26

2.2.2 Huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu Kho bạc. 30

2.2.3. Phát hành trái phiếu công trình Trung ương. 36

2.2.4. Phát hành trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ. 38

2.2.5. Phát hành công trái xây dựng Tổ quốc. 40

2.3. Đánh giá công tác huy động vốn qua Kho bạc Nhà nước thời gian qua. 42

2.3.1. Những kết quả đạt được trong công tác huy động vốn. 42

2.3.2. Những hạn chế trong công tác huy động vốn. 45

2.3.3. Nguyên nhân của những hạn chế trong công tác huy động vốn qua Kho bạc Nhà nước  48

Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác huy động vốn qua Kho bạc Nhà nước  52

3.1. Định hướng hoàn thiện công tác huy động vốn qua Kho bạc Nhà nước trong thời gian tới 52

3.1.1. Gắn chặt công tác huy động vốn với việc sử dụng có hiệu quả nguồn vốn huy động  52

3.1.2. Huy động vốn phải gắn với hoạt động của thị trường tài chính. 53

3.1.3. Đẩy mạnh phát hành trái phiếu Chính phủ trong nước, coi đây là công cụ huy động vốn quan trọng hiện nay. 54

3.2. Giải pháp hoàn thiện công tác huy động vốn qua Kho bạc Nhà nước. 54

3.2.1. Các giải pháp về cơ chế chính sách huy đông vốn. 54

3.2.2. Các giải pháp về kĩ thuật nghiệp vụ huy động vốn. 59

3.2.3. Các giải pháp hỗ trợ hoàn thiện công tác huy động vốn qua Kho bạc Nhà nước  62

3.3. Kiến nghị 66

3.3.1. Đối với Quốc hội và Chính phủ. 66

3.3.2. Đối với Bộ Tài chính. 66

KẾT LUẬN.. 68

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO


DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

 

TPCP               Trái phiếu Chính phủ

KBNN             Kho bạc Nhà nước

NSNN             Ngân sách Nhà nước

NHNN            Ngân hàng Nhà nước

SGDCK          Sở Giao dịch Chứng khoán

XDTQ             Xây dựng Tổ quốc

 

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1: KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TÍN PHIẾU QUA HỆ THỐNG KHO BẠC NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 1991 – 1995

Bảng 2.2: KẾT QUẢ ĐẤU THẦU TÍN PHIẾU KHO BẠC QUA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 6/1995 – 12/2009

Bảng 2.3: KẾT QUẢ ĐẤU THẦU TPCP QUA SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN GIAI ĐOẠN 2000 – 2009

Bảng 2.4: KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ THEO PHƯƠNG THỨC BẢO LÃNH GIAI ĐOẠN 2000 -2009

Bảng 2.5: KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CÔNG TRÌNH GIAI ĐOẠN 1996 – 2007

Bảng 2.6: KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ BẰNG NGOẠI TỆ GIAI ĐOẠN 2003 – 2009

Bảng 2.7: KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CÔNG TRÁI XDTQ GIAI ĐOẠN

1999 – 2007

Bảng 2.8: TỶ LỆ DƯ NỢ TPCP SO VỚI GDP GIAI ĐOẠN 1991 – 2006


LỜI MỞ ĐẦU

Chính sách huy động vốn là một bộ phận của chính sách tài chính quốc gia, gắn bó mật thiết với chính sách đầu tư phát triển kinh tế, chính sách tiền tệ tín dụng, đồng thời tác động trực tiếp đến các quan hệ phân phối thu nhập, tích lũy – tiêu dùng trên phạm vi toàn xã hội. Đây là chính sách được ưu tiền hàng đầu của các quốc gia đang phát triển.

Trong những năm gần đây, để thực hiện chủ trương khai thác tối đa các nguồn vốn trong nền kinh tế cho ngân sách nhà nước và cho đầu tư phát triển, Chính phủ đã rất chú trọng đa dạng hoá các hình thức huy động vốn, trong đó có việc phát hành trái phiếu Chính phủ. Giai đoạn đầu chỉ có hình thức bán lẻ trái phiếu Chính phủ qua hệ thống Kho bạc Nhà nước. Cùng sự phát triển của thị trường tài chính – tiền tệ các phương thức phát hành trái phiếu tiên tiến hơn đã được áp dụng, như bảo lãnh và đấu thầu trái phiếu… Tuy nhiên công tác huy động vốn vẫn phụ thuộc nhiều vào kế hoạch ngắn hạn của ngân sách nhà nước, chưa khai thác được hết tiềm lực trong dân. Điều này đã làm giảm hiệu quả của công cụ TPCP đối với hoạt động huy động vốn cho mục tiêu phát triển dài hạn của Chính phủ.

Với mục tiêu thực hiện chiến lược từ nay đến năm 2020 đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp phát triển, nhu cầu chi tiêu hàng năm của Nhà nước rất lớn. Để huy động được nguồn vốn này chúng ta phải tập trung tháo gỡ mọi vướng mắc nhằm khơi dậy nguồn lực to lớn trong dân cư để phát triển đất nước, trong đó, việc phát triển nhanh và bền vững thị trường vốn, nhất là thị trường vốn dài hạn chính là điều kiện tiên quyết.

Vì thế, việc nghiên cứu cả về mặt lý luận cũng như thực tiễn nhằm tìm ra các giải pháp hiệu quả để thực hiện tốt công tác huy động vốn qua Kho bạc Nhà nước ở Việt Nam trong thời gian tới, tạo nguồn lực tài chính cần thiết để bảo đảm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế là một yêu cầu cấp thiết hơn bao giờ hết.

Từ tình hình thực tế trên, em đã lựa chọn đề tài “Giải pháp hoàn thiện công tác huy động vốn qua Kho bạc Nhà nước” cho chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình.

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Danh mục các từ viết tắt, Danh mục các tài liệu tham khảo, chuyên đề gồm 3 chương:

Chương 1: Những vấn đề cơ bản về công tác huy động vốn qua Kho bạc Nhà nước

Chương 2: Thực trạng công tác huy động vốn qua Kho bạc Nhà nước

Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác huy động vốn qua Kho bạc Nhà nước

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s