Đánh giá hiệu quả công tác tạo động lực lao động cho cán bộ nhân viên ở chi nhánh Ngân Hàng TMCP Công Thương TP Hà Nội


LỜI MỞ ĐẦU

I. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI.

Trong nền kinh tế thị trường với sự cạnh tranh khốc liệt, các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển một cách bền vững thì phải quan tâm tới tất cả các khâu từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm. Để làm tốt nhiệm vụ này cần có những người lao động giỏi, hăng say làm việc và gắn bó với doanh nghiệp của mình.

Con người là yếu tố cơ bản để quá trình lao động diễn ra. Mỗi người lao động tham gia vào quá trình lao động với nhiều lý do mục đích khác nhau.Vậy là một nhà quản lý làm thế nào để người lao động làm việc hết khả năng và cống hiến cho tổ chức đạt được mục tiêu đề ra. Điều này đòi hỏi các nhà quản lý cần phải hiểu được người lao động mong muốn điều gì ở tổ chức. Để đáp ứng nhu cầu của người lao động nhà quản lý cần tạo động lực cho người lao động, nhờ đó tổ chức đạt được mục tiêu đặt ra với hiệu quả cao.

Chi nhánh Ngân Hàng TMCP Công Thương TP Hà Nội là chi nhánh của Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam. Hiện nay chi nhánh đã đạt hiệu quả cao trong  những hoạt động tạo động lực cho người lao động giúp chi nhánh góp phần hoàn thành kế hoạch, mục tiêu đề ra của Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam. Với đội ngũ cán bộ nhân viên năng động và có trình độ cao việc tạo động lực trong lao động là rất quan trọng, làm cho người lao động nhiệt tình làm việc cống hiến cho chi nhánh cũng như giữ người lao động ở lại làm việc cho chi nhánh.

 

II. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI.

Trong quá trình học tập và nghiên cứu em muốn hiểu thêm thông tin về hiệu quả tạo động lực cho người lao động đồng thời qua nghiên cứu tình hình tạo động lực cho cán bộ nhân viên tại chi nhánh Ngân Hàng TMCP Công Thương TP Hà Nội em đã chọn đề tài: “Đánh giá hiệu quả  công tác tạo động lực lao động cho cán bộ nhân viên ở chi nhánh  Ngân Hàng TMCP  Công Thương TP Hà Nội”.

 

III. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU.

–         Đối tượng nghiên cứu: Hiệu quả tạo động lực lao động.

–         Phạm vi nghiên cứu: Đánh giá hiệu quả tạo động lực cho người lao động tại chi nhánh  Ngân Hàng TMCP Công Thương TP Hà Nội.


IV. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

     Trong khi thực hiện nghiên cứu đề tài em sử dụng 3 phương pháp chính:

–         Phương pháp tổng hợp.

–         Phương pháp thống kê.

–         Phương pháp phân tích.

 

V. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU.

     Gồm 3 phần:

* Lời mở đầu.

* Phần nội dung  gồm 3 phần:

+ Phần I: Sự cần thiết phải tạo động lực trong lao động.

+ Phần II: Đánh giá hiệu quả các hoạt động tạo động lực cho cán bộ nhân viên tại chi nhánh Ngân Hàng TMCP Công Thương TP Hà Nội.

+ Phần III: Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác tạo động lực cho cán bộ nhân viên tại chi nhánh Ngân Hàng TMCP Công Thương TP Hà Nội.

* Phần kết luận.

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU.. 1

PHẦN I: SỰ CẦN THIẾT PHẢI TẠO ĐỘNG LỰC TRONG LAO ĐỘNG. 3

I. ĐỘNG LỰC VÀ TẠO ĐỘNG LỰC.. 3

1. Động lực lao động: 3

1.1. Động cơ lao động. 3

1.2. Động lực lao động. 4

2. Tạo động lực lao động. 6

2.1. Tạo động lực lao động. 6

2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực. 7

2.3. Mục đích của tạo động lực lao động. 10

II. CÁC HỌC THUYẾT VỀ TẠO ĐỘNG LỰC. 10

1. Học thuyết nhu cầu của Maslow. 11

2. Học thuyết về sự kỳ vọng của V.room.. 12

3. Học thuyết về sự tăng cường tích cực của B.S.Skinler. 12

4. Học thuyết về 2 nhóm yếu tố của Herzberg. 13

III. CÁC PHƯƠNG HƯỚNG TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG. 13

1. Xác định nhiệm vụ và tiêu chuẩn thực hiện công việc: 13

1.1. Xác định mục tiêu và làm cho người lao động hiểu rõ mục tiêu. 13

1.2. Xác định nhiệm vụ và tiêu chuẩn thực hiện nhiệm vụ. 14

1.3. Đánh giá thường xuyên, công bằng kết quả thực hiện công việc của người lao động. 14

2. Tạo điều kiện và môi trường làm việc thuận lợi để người lao động hoàn thành nhiệm vụ. 14

2.1. Tuyển chọn và bố trí người lao động phù hợp với yêu cầu công việc. 14

2.2. Loại trừ trở ngại không cần thiết. 14

3. Kích thích lao động. 14

3.1. Kích thích về  vật chất. 15

3.2. Kích thích về tinh thần. 17

IV. CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ VÀ NẮM BẮT ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG. 19

1. Phương pháp điều tra bảng hỏi. 19

2. Phương pháp phỏng vấn trực tiếp. 19

3. Phương pháp phỏng vấn gián tiếp. 19

4. Phương pháp hòm thư kín. 19

V. SỰ CẦN THIẾT PHẢI TẠO ĐỘNG LƯC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG. 19

PHẦN II. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ  CÁC CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG CHO CÁN BỘ NHÂN VIÊN TẠI CHI NHÁNH  NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG TP HÀ NỘI. 21

I. Tổng quan về chi nhánh Ngân Hàng TMCP Công Thương TP Hà Nội. 21

1. Quá trình hình thành và phát triển của chi nhánh Ngân Hàng TMCP Công Thương TP Hà Nội. 21

2. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý của chi nhánh Ngân Hàng TMCP Công Thương TP Hà Nội. 22

2.1. Cơ cấu tổ chức của chi nhánh Ngân Hàng TMCP Công Thương TP Hà Nội. 22

2.2. Chức năng nhiệm vụ các phòng ban. 22

3. Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và tình hình thực hiện của chi nhánh Ngân Hàng TMCP Công Thương TP Hà Nội. 24

3.1. Công tác huy động vốn. 24

3.2. Công tác đầu tư tín dụng. 24

3.3. Về phát triển dịch vụ. 25

3.4. Các công tác khác. 25

4. Các đặc điểm về lao động, kĩ thuật – công nghệ, Đặc điểm sản xuất kinh doanh. 25

4.1. Đặc điểm lao động của chi nhánh. 25

4.2. Đặc điểm về kỹ thuật công nghệ. 28

4.3. Đặc điểm  sản xuất kinh doanh. 29

II. ĐÁNH GIÁ CÁC HOẠT ĐỘNG TẠO ĐỘNG LỰC CHO CÁN BỘ NHÂN VIÊN TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG TP HÀ NỘI. 30

1. Tạo động lực cho người lao động thông qua kích thích về vật chất 30

1.1. Tiền lương. 30

1.2. Tiền thưởng. 36

1.3. Phúc lợi và dịch vụ khác. 38

2. Tạo động lực cho người lao động thông qua khuyến khích về tinh thần. 39

2.1. Xây dựng và phổ biến mục tiêu kế hoạch của chi nhánh. 39

2.2. Xây dựng nhiệm vụ và tiêu chuẩn thực hiện công việc. 41

2.3. Sắp xếp và bố trí lao động. 42

2.4. Đánh giá thực hiện công việc. 43

2.5. Công tác đào tạo và phát triển nguồn lực của chi nhánh. 45

2.6. Môi trường và điều kiện làm việc. 47

2.7. Xây dựng nét văn hóa tại chi nhánh. 50

PHẦN III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC CHO CÁN BỘ NHÂN VIÊN TẠI CHI NHÁNH.. 51

I. CÁC ĐỊNH HƯỚNG, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CỦA CHI NHÁNH. 51

II. MỘT SỐ BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC.. 51

1. Tăng cường tính hợp lý của tiền lương. 51

2. Tiền thưởng. 52

3. Phúc lợi và dịch vụ. 52

4. Công tác đánh giá thực hiện công việc. 52

5. Đào tạo và phát triển nhân lực. 53

6. Bố trí và sắp xếp công việc. 53

7. Các giải pháp khác. 54

KẾT LUẬN.. 56

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.. 57

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s