CƯƠNG LĨNH NĂM 1991( ĐẠI HỘI VII) ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI X ( 2006) CỦA ĐẢNG BỔ SUNG VÀ PHÁT TRIỂN NHƯ THẾ NÀO VỀ MỤC TIÊU CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI, MÔ HÌNH, CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM. ĐỒNG CHÍ PHẢI LÀM GÌ ĐỂ THỰC HIỆN CƯƠNG LĨNH CỦA ĐẢNG


MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU.. 2

PHẦN I. SỰ BỔ SUNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA ĐẠI HỘI X CỦA ĐẢNG VỚI CƯƠNG LĨNH NĂM 1991 (ĐẠI HỘI VII) 3

I.Khái quát về cương lĩnh năm 1991(Đại hội VII) 3

1. Hoàn cảnh lịch sử nổi bật về sự ra đời của cương lĩnh. 3

2. Nội dung cơ bản của Cương lĩnh năm 1991. 3

II. Sự bổ sung và phát triển của Đại hội X (2006) với cương lĩnh năm 1991(Đại hội VII) 4

1. Về mục tiêu chủ nghĩa xã hội 4

2. Về mô hình. 6

3. Con đường đi lên CNXH ở Việt Nam.. 9

PHẦN II. TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐẢNG VIÊN TRONG THỰC HIỆN CƯƠNG LĨNH CỦA ĐẢNG.. 11

I. Trách nhiệm nhận thức về Cương lĩnh1991 của đảng viên. 11

II. Những việc mà Đảng viên cần làm để thực hiện Cương lĩnh 1991 và mục tiêu hiện tại 13

KẾT LUẬN.. 16

TÀI LIỆU THAM KHẢO.. 17

LỜI MỞ ĐẦU

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH được Đại hội VII của Đảng thông qua năm 1991 có giá trị to lớn cả về lý luận, chính trị, tư tưởng và chỉ đạo hoạt động thực tiễn. Sau gần 20 năm thực hiện, cương lĩnh đã từng bước hình thành được trên những nét cơ bản một hệ thống quan điểm lý luận về CNXH và con đường đi lên CNXH ở nước ta, góp phần bổ sung, phát triển quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về những vấn đề này.

Tuy nhiên, trước tình hình mới, một số vấn đề trong Cương lĩnh năm 1991 cần được bổ sung, phát triển. Đại hội X đã quyết định “Sau Đại hội X, cần tiếp tục nghiên cứu, bổ sung và phát triển cương lĩnh làm nền tảng chính trị, tư tưởng cho mọi hoạt động của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta trong quá trình đưa nước ta đi lên CNXH”. Việc bổ sung, phát triển Cương lĩnh năm 1991 được thực hiện theo tinh thần tiếp tục đổi mới, bám sát thực tiễn của đất nước và thời đại, kế thừa những nội dung vẫn còn nguyên giá trị của Cương lĩnh năm 1991.

Bài thu hoạch “Cương lĩnh năm 1991(Đại hội VII) đã được Đại hội X (2006) của Đảng bổ sung và phát triển như thế nào về mục tiêu của CNXH, về mô hình, về con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. Đồng chí phải làm gì để góp phần thực hiện cương lĩnh của Đảng” sẽ làm rõ hơn về sự bổ sung và phát triển trên và trách nhiệm của Đảng viên đối với việc thực hiện cương lĩnh của Đảng.

Em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn và giúp đỡ của các thầy cô đã giúp em hoàn thành bài thu hoạch này.

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Dịch vụ viết luận văn và được gắn thẻ , , , , , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s