Biện pháp phát triển kinh doanh nhập khẩu ở công ty cổ phần dầu khí Sông Lam


MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU.. 1

Chương I Công ty cổ phần dầu khí Sông Lam và thực trạng tình hình nhập khẩu và kinh doanh. 3

1.1. Khái quát về công ty cổ phần dầu khí Sông Lam.. 3

1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần dầu khí Sông Lam   3

1.1.1.1. Quá trình hình thành của công ty. 3

1.1.1.2 Quá trình phát triển của công ty. 4

1.1.2. Chức năng, nhiệm vụ, ngành nghề kinh doanh của công ty cổ phần dầu khí Sông Lam.. 5

1.1.2.1. Chức năng. 5

1.1.2.2 Nhiệm vụ. 6

1.1.3. Cơ cấu tổ chức và bộ máy hoạt động của công ty cổ phần dầu khí Sông Lam   7

1.1.3.1. Hội đồng quản trị 7

1.1.3.2. Ban giám đốc. 7

1.1.3.3. Các phòng ban. 8

1.1.4. Điều kiện vật chất kỹ thuật của công ty. 10

1.2. Hoạt động kinh doanh các mặt hàng nhập khẩu ở công ty cổ phần dầu khí Sông Lam.. 10

1.2.1 Huy động và sử dụng hợp lý các nguồn lực cho phát triển kinh doanh  10

1.2.2 Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần dầu khí Sông Lam   11

Chương II Thực trạng hoạt động kinh doanh các mặt hàng nhập khẩu của công ty cổ  phần dầu khí Sông Lam.. 13

2.1 Đặc điểm các mặt hàng nhập khẩu của công ty. 13

2.1.1 Thiết bị công nghiệp. 13

2.1.2 Công nghệ LPG.. 14

2.1.3 Thép kỹ thuật điện. 16

2.1.4 Nhôm billet, nhôm thỏi, nhôm tấm.. 17

2.2 Tổ chức nghiệp vụ nhập khẩu các mặt hàng của công ty cổ phần dầu khí Sông Lam   18

2.2.1 Nghiên cứu và lựa chọn thị trường nhập khẩu. 18

2.3 Kết quả kinh doanh các mặt hàng nhập khẩu của công ty cổ phần dầu khí Sông Lam tại thị trường Việt Nam.. 23

2.3.1 Về cơ cấu mặt hàng. 25

2.3.2 Kết quả và hiệu quả kinh doanh hàng nhập khẩu của công ty cổ phần dầu khí Sông Lam.. 28

2.4 Đánh giá về kết quả hoạt động kinh doanh của công ty. 34

2.4.1 Tích cực. 34

2.4.2 Hạn chế. 38

Chương III Định hướng phát triển kinh doanh các loại hàng nhập khẩu và giải pháp phát triển kinh doanh ở công ty cổ phần dầu khí Sông Lam.. 39

3.1 Phương hướng, mục tiêu và kế hoạch của công ty trong thời gian tới 39

3.1.1 Phương hướng và mục tiêu. 39

3.1.1.1. Về thị trường. 39

3.1.1.2  Đẩy mạnh hoạt động marketing. 40

3.1.1.3 Hoàn thiện nhập khẩu và thanh toán. 41

3.1.2 Kế hoạch hoạt động trong thời gian tới 41

3.2 Giải pháp thúc đẩy hoạt động kinh doanh của công ty. 45

3.2.1 Giải pháp chung. 45

3.2.2 Giải pháp phát triển thị trường kinh doanh cho các lĩnh vực kinh doanh của công ty  46

3.2.2.1 Tăng cường công tác nghiên cứu thị trường. 46

3.2.2.2 Hoàn thiện và phát triển hệ thống các kênh phân phối 47

3.2.2.3 Tập trung vào thị trường truyền thống và thị trường mục tiêu. 48

3.2.2.4 Mở rộng và thâm nhập vào thị trường mới 50

3.2.2.5 Phát triển công nghệ mới 51

3.2.2.6. Bảo vệ và phát triển thương hiệu sản phẩm.. 51

3.2.2.7. Xây dựng chiến lược cạnh tranh. 52

3.2.2.8. Bộ máy quản trị 52

3.3. Sự phù hợp của các giải pháp trên với hoạt động kinh doanh của công ty  55

Kết luận. 56

Danh mục tài liệu tham khảo. 57


LỜI MỞ ĐẦU

Nền kinh tế thế giới là một thực thể thống nhất hữu cơ của hai bộ phận cơ bản đó là các chủ thể kinh tế quốc tế và các quan hệ kinh tế quốc tế. Sự hình thành, phát triển nền kinh tế thế giới ra đời trên cơ sở sự phát triển đến một trình độ nhất định không  những của các nền kinh tế quốc gia mà quan trọng hơn là sự phát triển đáng kể của các quan hệ kinh tế quốc tế. Chính những quan hệ kinh tế quốc  tế làm cho nền kinh tế các quốc gia liên hệ và phụ thuộc lẫn nhau, tác động qua lại và thúc đẩy lẫn nhau tạo nên tính thống nhất, tính chỉnh thể của nền kinh tế thế giới. Một trong những quan hệ kinh tế quốc tế quan trọng là hoạt động thương mại quốc tế. Sau 11 năm nỗ lực, cố gắng, ngày 7/11/2006 Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 150 của tổ chức thương mại thế giới WTO – điều đó mang lại những cơ hội và thách thức mà các doanh nghiệp phải vượt qua. Các doanh nghiệp phải có những chiến lược phù hợp để thích nghi với môi trường kinh doanh mới, đáp ứng những đòi hỏi của cạnh tranh. Việc hội nhập WTO ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu của quốc gia. Sẽ có những cơ hội lớn cho hàng hóa Việt Nam thâm nhập và mở rộng thị trường ở nước ngoài. Việc cắt giảm hàng rào thuế quan theo WTO và thực thi các thủ tục theo WTO thì nhập khẩu của Việt Nam sẽ gia tăng.

Thực tế hoạt động xuất nhập khẩu nói chung và hoạt động nhập khẩu của Việt Nam nói riêng trong hội nhập kinh tế quốc tế còn nhiều bất cập. Do đó khi thực tập ở công ty cổ phần dầu khí Sông Lam tôi đã đi sâu nghiên cứu đề tài “Biện pháp phát triển kinh doanh nhập khẩu ở công ty cổ phần dầu khí Sông Lam”. Đề tài nhằm giúp công ty đạt được kết quả cao hơn trong hoạt động nhập khẩu và hơn thế nữa là qua đó hoàn thiện kinh doanh nhập khẩu của Việt Nam để phù hợp với thời kỳ hội nhập mới.

Tôi xin chân thành cảm ơn cô Dương Thị Ngân và các anh chị trong công ty cổ phần dầu khí Sông Lam đã giúp đỡ tôi trong suốt quá trình thực tập cũng như đã giúp đỡ tôi hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp này.

Ngoài phần mở đầu và kết luận thì kết cấu chuyên đề gồm 3 chương:

Chương I: Công ty cổ phần dầu khí Sông Lam và thực trạng nhập khẩu

Chương II: Đánh giá hoạt động nhập khẩu ở công ty cổ phần dầu khí Sông Lam

Chương III: Định hướng phát triển nhập khẩu và giải pháp phát triển kinh doanh ở công ty cổ phần dầu khí Sông Lam

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s