Vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp


Lời nói đầu

  Nói đến sản xuất kinh doanh dưới bất cứ hình thái kinh tế xã hội nào, thì vốn là yếu tố đầu tiên giữ vai trò quan trọng và quyết định đối với một doanh nghiệp. Thật vậy doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển thì phải quan tâm đến vấn đề tạo lập vốn, quản lý và sử dụng đồng vốn sao cho có hiệu quả, nhằm đem lại nhiều lợi nhuận nhất.

Và để đáp ứng với yêu cầu phát triển của nền kinh tế Việt Nam trong cơ chế thị trường hiện nay Đảng và Nhà nước ta đã và đang ban hành, sửa đổi cơ chế quản lý các chính sách kinh tế – tài chính cho phù hợp với tình hình mới. Từ cơ chế kinh tế kế hoạch hoá tập trung quan liêu bao cấp chuyển sang cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước như hiện nay, các doanh nghiệp phải tự chủ trong hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như hoạt động tài chính của mình để góp phần thúc đẩy mạnh mẽ sự tăng trưởng của nền kinh tế. Điều này đã đặt ra cho các doanh nghiệp những yêu cầu và những đòi hỏi mới nhằm đáp ứng kịp thời với những thay đổi để có thể tồn tại và phát triển. Thực tế cho thấy để có thể đứng vững và cạnh tranh trên thương trường, chủ doanh nghiệp cần có những đối sách thích hợp, mà một trong những điều kiện cần và đủ đó là quan tâm đặc biệt tới tình hình tài chính của mình. Nếu như việc cung ứng sản xuất, tiêu thụ được tiến hành bình thường đúng tiến độ sẽ là tiền đề để đảm bảo cho hoạt động tài  chính có hiệu quả. Không kém phần quan trọng là việc tổ chức và huy động các nguồn vốn kịp thời, việc quản lý, phân phối và sử dụng các nguồn vốn hợp lý sẽ tạo điều kiện tốt cho hoạt động sản xuất kinh doanh được tiến hành một cách liên tục và có lợi nhuận cao. Do đó để đáp ứng một phần  các yêu cầu mang tính chất chiến lược của mình, các doanh nghiệp cần phải tìm mọi biện pháp để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Như vậy việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn không những có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá tiềm lực vốn có của công ty, xem xét khả năng và thế mạnh trong sản xuất kinh doanh mà thông qua đó xác định được xu hướng phát triển của doanh nghiệp.

Là một công ty Thương nghiệp  thuộc Sở Thương mại Hà Nội, trong quá trình hoạt động kinh doanh Công ty Thương mại Tổng hợp Đông Anh đã được Nhà nước giao cho quản lý và sử dụng một lượng vốn nhất định, cùng với các nguồn vốn tự bổ sung khác dựa trên nguyên tắc bảo đảm sử dụng vốn có hiệu quả và tôn trọng nguyên tắc tài chính, tín dụng, đặc biệt tôn trọng pháp luật.

 Xuất phát từ nhận thức tầm quan trọng của vốn và hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp, em đã thực tập tại Công ty Thương nghiệp Tổng hợp Đông Anh và đã chọn đề tài: “Vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp“.

 Trong quá trình hoàn thành báo cáo này em đã nhận được sự giúp đỡ của cán bộ công ty cũng như phòng Tài chính kế toán.

mục lục

Lời nói đầu ……………………………………………………………………………………………. 1

Chương một: Những vấn đề chung về vốn kinh doanh

 và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn

1.1. Khái niệm, vai trò của vốn………………………………………….. 3

1.2. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn…………… 11

chương hai: Tình hình tổ chức và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của Công ty thương nghiệp tổng hợp đông anh

2.1. Một số nét cơ bản của Công ty thương nghiệp tổng hợp Đông Anh        14

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty …………. 14

2.1.2. Tình hình tổ chức hoạt động kinh doanh của Công ty …. 15

2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán …………………………….. 16

2.1.4. Tình hình hoạt động của kế toán trong Công ty ………….. 18

2.1.5. Quá trình luân chuyển chứng từ………………………………… 19

2.2. Tình hình tổ chức quản lý và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của Công ty thương nghiệp tổng hợp đông anh…………………………………………… 21

2.2.1. Phân tích sự tăng giảm của tổng tài sản và tổng nguồn vốn 21

2.2.2. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn…………………………………. 35

Chương ba: Một số kiến nghị nhằm đẩy mạnh tổ chức và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của Công ty TNTH Đông anh

3.1. Đánh giá chung về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thương nghiệp tổng hợp Đông Anh………………………………………….. 44

3.1.1. Tình hình hoạt động kinh doanh ………………………………. 44

3.1.2. Những thuận lợi và khó khăn …………………………………… 44

3.2. Phương hướng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn của Công ty ……………………………………………………………………………………………… 45

3.2.1. Mục tiêu của việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ……….. 45

3.2.2. Phương hướng nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn …. 46

3.3. Phương hướng nâng cao hiệu quả kinh doanh ……………….. 47

3.4. Một số đề xuất………………………………………………………….. 48

Kết luận…………………………………………………………………………. 50

Danh mục bảng và sơ đồ

                                                                                                                                                                                                                                     Bảng 1: Bảng cân đối kế toán năm 2000……………………………………… 21

Bảng 2: Bảng cân đối kế toán năm 2001……………………………………… 23

Bảng 3: Bảng nghiên cứu đánh giá biến động vốn…………………………. 24

Bảng 4: Sự thay đổi cơ cấu vốn………………………………………………….. 27

Bảng 5: Nghiên cứu sự biến động của nguồn vốn………………………….. 30

Bảng 6: Sự biến động của cơ cấu nguồn vốn………………………………… 33

Bảng 7: Hiệu quả kinh doanh của công ty……………………………………. 36

Bảng 8: Bảng thống kê đánh giá hiệu quả sử dụng vốn………………….. 37

Sơ đồ 1: Bộ máy tổ chức quản lý của công ty……………………………….. 16

Sơ đồ 2: Bộ máy kế toán của công ty………………………………………….. 17

Sơ đồ 3: Quy trình hạch toán kế toán………………………………………….. 18

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Tài liệu trường ngoại thương và được gắn thẻ , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s