Một số giải pháp nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty Xe máy – Xe đạp Thống Nhất


Lời nói đầu

Việc chuyển đổi nền kinh tế nước ta từ cơ chế kế hoạch hoá sang cơ chế thị trường đến nay đã có tác dụng đến hầu hết các đơn vị trực thuộc mọi thành phần kinh tế. Đã có rất nhiều doanh nghiệp vươn lên tự khẳng định vị trí của mình, nhưng cũng có rất nhiều doanh nghiệp làm ăn kém hiệu quả, sản xuất đình trệ do không thích nghi được với cơ chế thị trường mới.

Trong cơ chế thị trường hiện nay, doanh nghiệp phải tự hoạch định cả đầu ra và đầu vào sao cho phù hợp với nhu cầu thị trường, khác với trước đây tất cả từ khâu đầu đến khâu cuối đều năm trong kế hoạch giao xuống, doanh nghiệp chỉ tổ chức sản xuất và giao nộp sản phẩm.

Cơ chế hiện tại đòi hỏi doanh nghiệp tự chủ trong sản xuất kinh doanh. Mối quan hệ giữa thị trường và doanh nghiệp là mối quan hệ “sống còn  ””’               ” giải quyết tốt khâu tiêu thụ sản phẩm có vai trò cực kỳ quan trọng, nó quyết định sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp. Thực tế, nhiều doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm.

Trong điều kiện hiện nay, việc duy trì và mở rộng thị trường là một trong những yêu cầu của quản lý doanh nghiệp. Để thực hiện tốt những yêu cầu này, doanh nghiệp cần phải có những chiến lược, biện pháp phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp. Với ý nghĩ đó và xuất phát từ tình hình thực tế của Công ty Xe máy – Xe đạp Thống Nhất, với sự giúp đỡ của ban lãnh đạo Công ty, em đã chọn đề tài: “Mt s gii pháp nhm m rng th trường tiêu th sn phm ca Công ty Xe máy – Xe đạp Thng Nht”

Ngoài phm m đầu, kết lun và ph lc ni dung ca đề tài được trình bày qua 3 chương:

 

Chương I: Cơ sở lý luận về thị trường và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Chương II: Khảo sát và phân tích thực trạng mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty Xe máy – Xe đạp Thống Nhất.

Chương III: Một số giải pháp nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm ở Công ty Xe máy – Xe đạp Thống Nhất.

Mc lc

 

Lời nói đầu…………………………………………………………………………………………………………. 1

Chương I: Cơ s lý lun v th trường và m rng th trường tiêu th sn phm…… 3

I. Khái niệm và các chức năng của thị trường:………………………………. 3

1. Khái nim v th trường…………………………………………………………….. 3

2. Chc năng ca th trường…………………………………………………………. 4

2.1. Chức năng thừa nhận4

2.2. Chức năng thực hiện……………………………………………………………….. 4

2.3. Chức năng điều tiết, kích thích…………………………………………………. 4

2.4. Chức năng thông tin……………………………………………………………….. 5

II. Phân loi và phân đon th trường…………………………………………… 5

1. Phân loi th trường………………………………………………………………… 5

1.1. Phân loại theo phạm vi địa lý………………………………………………….. 5

1.2. Phân loại theo tính chất tiêu dùng hàng hoá trong mối quan hệ với thu nhập.         5

1.3. Phân loại theo mục đích sử dụng của hàng hoá…………………………… 6

1.4. Phân loại theo mối quan hệ với quá trình tái sản xuất…………………. 6

1.5. Phân loại theo tính chất cạnh tranh…………………………………………… 6

2. Phân đon th trường và la chn th trường mc tiêu……………….. 6

III. S cn thiết phi m rng th trường tiêu th sn phm ca doanh nghip.       8

Chương II. Kho sát và phân tích thc trng m rng th trường tiêu th sn phm ca Công ty Xe máy – Xe đạp Thng Nht………………………………………………………………………………. 11

I. Gii thiu khái quát v Công ty Xe máy – Xe đạp Thng Nht……. 11

1. Quá trình hình thành và phát trin ca Công ty………………………… 11

2. Nhng đặc đim hot động kinh doanh ca Công ty………………….. 13

3. Cơ cu b máy t chc qun lý………………………………………………… 14

3.1. Chức năng, nhiệm vụ của ban giám đốc…………………………………….. 15

3.2. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban…………………………………… 16

3.3. Nhiệm vụ các phân xưởng sản xuất………………………………………….. 16

II. Mt s đặc đim kinh tế k thut nh hưởng đến vic m rng th trường tiêu th sn phm ca Công ty……………………………………………………………………….. 17

1. Đặc đim v lao động………………………………………………………………. 17        

2. Đặc đim v máy móc thiết b công ngh……………………………………. 19

2.1. Máy móc thiết bị……………………………………………………………………. 19

2.2. Dây chuyền công nghệ……………………………………………………………. 20

3. Đặc đim v vn………………………………………………………………………. 23

4. Tình hình cnh tranh ……………………………………………………………… 24

III. Đánh giá kết qu hot động tiêu th và tình hình m rng th trường ca Công ty Xe máy – Xe đạp Thng Nht…………………………………………………………….. 26

1. Kết qu hot động tiêu th ca Công ty qua các năm………………… 26

2. Tình hình tiêu th mt s mt hàng ch yếu ca Công ty…………… 27

3. M rng kênh phân phi, to thun li cho khách hàng……………. 29

a.Tổ chức khâu thanh toán linh hoạt……………………………………………….. 30

b.  Hỗ trợ cước phí vận chuyển………………………………………………………. 31

c.  Bảo hành sản phẩm………………………………………………………………….. 31

4. Mt s bin pháp ch yếu mà Công ty đang áp dng để m rng th trường.       32

4.1. Phương thức giao dịch và tìm kiếm bạn hàng……………………………… 32

4.2. Sử dụng đòn bẩy kinh tế nhằm kích thích khách hàng…………………. 32

4.3. Nâng cao chất lượng sản phẩm………………………………………………… 33

IV. Đánh giá tng quát v vic m rng th trường tiêu th sn phm ca Công ty. 33

1. Nhng mt đã đạt được…………………………………………………………… 33

2. Nhng khó khăn tn ti làm nh hưởng ti vic m rng th trường ca Công ty ………………………………………………………………………………………………………… 34

2.1. Sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường, đặc biệt là với hàng ngoại nhập.          34

2.2. Vốn còn ở mức hạn hẹp………………………………………………………….. 35

2.3. Các hoạt động quảng cáo, giao tiếp khuyếch trương còn chưa thường xuyên và ở phạm vi hẹp………………………………………………………………………………………. 35

Chương III: Mt s gii pháp nhm m rng th trường tiêu th sn phm ca Công ty Xe máy – Xe đạp Thng Nht…………………………………………………………………………………………………………………. 36

I. Mc tiêu phương hướng phát trin ca Công ty trong năm 2001 và nhng năm sp ti…………………………………………………………………………………………………….. 36

1. Các ch tiêu kinh tế tài chính ch yếu………………………………………… 36

2. V bin pháp thc hin…………………………………………………………….. 37

II. Mt s gii pháp nhm m rng th trường tiêu th sn phm ca Công ty.        37

1. Gii pháp trước mt………………………………………………………………… 38

1.1. Nâng cao khả năng Marketing của Công ty……………………………….. 38

1.2. Giảm tỷ lệ sai hỏng và định mức tiêu dùng nguyên vật liệu, giảm giá bán.      40

1.3. Coi trọng công tác đổi mới công nghệ nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm.  42

2. Gii pháp lâu dài…………………………………………………………………….. 42

III. Mt s kiến ngh vi các cơ quan Nhà nước có thm quyn………. 44

Kết lun …………………………………………………………………………………….. 47

Danh mc tài liu tham kho………………………………………………………..

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s