Một số giải pháp chủ yếu nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu hàng súc sản tại tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam


 

lời mở đầu

Trong giai đoạn phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, với cơ chế thị trường mở rộng của nước ta như kích thích mọi thành phần kinh tế phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Nền kinh tế đó, cùng với cơ chế quản lý, điều hành và các chính sách ban hành đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta đã tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển.

 Trong quá trình đi lên của nền kinh tế đất nước, hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu như là một cầu nối liên kết giữa nền kinh tế nước ta với nền kinh tế các nước trong khu vực và thế giới. Các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu đã không ngừng lớn mạnh và đã đạt được những thành tựu đáng kể như mang lại nguồn ngoại tệ to lớn về cho đất nước, góp phần đáng kể vào nguồn thu của ngân sách Nhà nước. Tuy nhiên, các doanh nghiệp xuất kinh tế cũng đứng trước không ít khó khăn do cơ chế thị trường gây ra, sức mua đồng tiền trong nước giảm, sự cạnh tranh khốc liệt giữa các doanh nghiệp cũng như một số vấn đề bức xúc đặt ra trước các nhà doanh nghiệp là: làm thế nào tìm hiểu và áp dụng được những kỹ thuật nghiệp vụ thích hợp để tiếp cận và tạo lập được thị trường trong sản xuất kinh doanh. Tổng Công ty chăn nuôi Việt Nam cũng không nằm ngoài các doanh nghiệp đó.

 Sau đợt thực tập thực tế và đã nắm bắt được một số tình hình cụ thể tại Tổng Công ty chăn nuôi Việt Nam, em mạnh dạn chọn đề tài “Một số giải pháp chủ yếu nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu hàng súc sản tại tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam”. Vì đây là một đề tài thú vị, mang tính cấp thiết và đặc biệt quan trọng đối với Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam hiện nay.

 Từ lý luận và thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty chăn nuôi Việt Nam, cùng với một số sách báo, tài liệu tham khảo, kết hợp với những phương pháp nghiên cứu truyền thống của khoa học kinh tế chính trị, ngoài ra, đề tài còn sử dụng các phương pháp khác như: Thống kê, xử lý số liệu, tổng hợp, phân tích đối chiếu, so sánh lô gíc,

kết hợp lý luận và thực tiễn… nhằm rút ra những vấn đề có tính khái quát, phổ biến. Từ đó đưa ra những định hướng và biện pháp thúc đẩy hoạt động xuất khẩu hàng súc sản tại Tổng Công ty chăn nuôi Việt Nam.

 Tổng Công ty hoạt động kinh doanh trên nhiều lĩnh vực, nhiều mặt hàng. Đề tài chỉ tập trung nghiên cứu lĩnh vực xuất khẩu hàng súc sản của Tổng Công ty chăn nuôi Việt Nam giai đoạn 1997-2000. Như vậy, các lĩnh vực hoạt động kinh doanh khác của Tổng Công ty sẽ không đề cập trong đề tài.

 Ngoài lời cảm ơn, lời nói đầu, kết luận, nội dung đề tài được chia thành 3 chương:

 * Chương I: Một số vấn đề lý luận cơ bản về hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp .

 * Chương II: Thực trạng hoạt động kinh doanh xuất khẩu hàng súc sản tại Tổng Công ty chăn nuôi Việt Nam.

* Chương III: Định hướng và giải pháp chủ yếu nhằm thúc
đẩy hoạt động xuất khẩu hàng súc sản tại Tổng Công ty chăn nuôi Việt Nam.

 Do thời gian có hạn,kinh nghiệm cũng như trình độ còn hạn
chế nên đề tài không tránh khỏi những sai sót em rất mong được sự quan tâm chỉ bảo của các thầy cô giáo và các bạn để chuyên đề được hoàn
thiện hơn.

 Qua đây em cũng xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới tiến sĩ     Nguyễn Thị Hường,các thầy cô giáo, các cô chú phòng xuất nhập khẩu Tổng Công ty chăn nuôi Việt Nam đã tận tình giúp đỡ em hoàn thành đề tài này.

mục lục

Li m đầu……………………………………………………………………………. 1

Chương I: Mt s vn đề lý lun cơ bn v hot động xut khu ca doanh nghip.      3

I – Khái niệm và Vai trò hoạt động xuất khẩu………………………….. 3

1. Khái nim……………………………………………………………………… 3

2. Vai trò ca hot động xut khu……………………………………….. 3

II.Các Hình thức xuất khẩu chủ yếu ……………………………………….. 6

1. Hot động xut khu trc tiếp:…………………………………………. 6

2. Hot động xut khu u thác:…………………………………………… 7

3. Buôn bán đối lưu:…………………………………………………………… 8

4. Đấu giá quc tế:…………………………………………………………….. 9

5. Giao dch tái xut…………………………………………………………. 10

III. Nội dung của hoạt động xuất khẩu ở các doanh nghiệp……….. 11

1. Nghiên cu  th trường xut khu ……………………………………. 11

2. T chc thu mua to ngun hàng cho xut khu……………….. 15

3. Đàm phán ký kết hp đồng xut khu………………………………. 17

4. T chc thc hin hp đồng xut khu…………………………….. 18

IV- Các nhân tố tác động đến hoạt động xuất khẩu………………….. 22

1. Các công c chính sách kinh tế vĩ mô……………………………….. 22

2. Các quan h kinh tế quc tế……………………………………………. 24

3. Các yếu t khoa hc công ngh………………………………………. 24

4. Các nhân t nh hưởng bên trong doanh nghip………………. 24

IV. Đặc điểm của thị trường thế giới về mặt hàng súc sản…………. 25

1. Đặc đim ca mt hàng súc sn………………………………………. 25

2. Tình hình th trường thế gii v mt hàng súc sn………………. 26

Chương II: Thc trng hot động kinh doanh xut khu hàng súc sn ti Tng công ty chăn nuôi Vit Nam………………………………………………………………. 28

I.Khái quát về Tổng công ty chăn nuôi Việt Nam…………………….. 28

1. Sơ lược v Tng công ty chăn nuôi Vit Nam…………………….. 28

2.Chc năng và nhim v………………………………………………….. 29

II. Tình hình xuất khẩu hàng súc sản của Tổng công ty chăn nuôi Việt Nam thời gian qua…………………………………………………………………………………………. 32

1.Kim ngch xut khu hàng súc sn ca Tng công ty …………. 32

Năm………………………………………………………………………………….. 32

2. Cơ cu hàng súc sn xut khu ca Tng công ty……………… 33

Ch tiêu………………………………………………………………………………… 34

3. Ngun hàng xut khu ca Tng công ty…………………………. 35

4. Th trường xut khu ca Tng công ty……………………………. 37

Th trường……………………………………………………………………….. 37

5. Các loi hình xut khu ca Tng công ty………………………… 39

6. Đàm phán ký kết hp đồng xut khu và thc hin hp đồng xut khu ca Tng công ty ……………………………………………………………………………………… 40

7. Kết qu hot động kinh doanh ca Tng công ty chăn nuôi Vit Nam.      41

8. Mt s nhn xét và đánh giá chung v hot động xut khu hàng súc sn ca Tng công ty trong nhng năm qua……………………………………………………. 42

9.Nguyên nhân:……………………………………………………………….. 46

Chương III: Định hướng và gii pháp ch yếu nhm thúc đẩy hot động xut khu hàng súc sn ti Tng công ty chăn nuôi Vit Nam………………………….. 53

I- Định hướng phát triển của tổng công ty chăn nuôi Việt Nam trong những năm tới.         53

1. Đầu tư phát trin sn xut trong nước……………………………… 53

2. Đa dng hoá sn phm…………………………………………………. 54

3. M rng th trường  kinh doanh………………………………………. 54

4. Nâng cao hơn na kim ngch xut khu hàng súc sn……….. 54

II- Một số giải pháp chủ yếu nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu hàng súc sản của Tổng Công ty chăn nuôi Việt Nam………………………………………………… 55

1. Đối vi Tng công ty ……………………………………………………. 55

2. Kiến ngh đối vi Nhà nước……………………………………………. 64

Kết lun………………………………………………………………………………. 68

Tài liu tham kho……………………………………………………………….. 69

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s