Một số chính sách và biện pháp thúc đẩy xuất khẩu ở Việt nam


 

LỜI NÓI ĐẦU

Thế giới đã và đang diễn ra những biến đổi to lớn và sâu sắc. Những thay đổi đó, một mặt tạo ra những cơ hội thuận lợi cho các nước đang trên đà phát triển có thể nắm bắt, vươn tới nhằm đạt được những mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, mặt khác đang đặt ra những thách thức, những vấn đề phức tạp hơn mà mỗi quốc gia phải đối phó giải quyết.

  Trong thời đại ngày nay, cuộc cách mạng khoa học công nghệ trên thế giới đang phát triển như vũ bão với tốc độ nhanh trên tất cả các lĩnh vực. Sự phát triển của khoa học công nghệ đã đẩy nhanh quá trình quốc tế hoá đời sống kinh tế thế giới. Ngày nay hợp tác quốc tế đã trở thành yêu cầu tất yếu đối với sự phát triển đi lên của mỗi quốc gia. Hoà nhập với xu thế này, trong công cuộc phát triển kinh tế – xã hội, đặc biệt là từ khi tiến hành đổi mới kinh tế – xã hội, Đảng và Nhà nước ta rất coi trọng các hoạt động kinh tế đối ngoại. Trong báo cáo chính trị của ban chấp hành trung ương Đảng tại đại hội Đảng VIII đã nhấn mạnh:

“…Tiếp tục thực hiện đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, mở rộng đa phương hoá và đa dạng hoá các quan hệ đối ngoại với tinh thần Việt Nam muốn làm bạn với tất cả các nước trong cộng đồng thế giới, phấn đấu vì hoà bình, độc lập phát triển. Hợp tác nhiều mặt, song phương và đa phương với các nước, các tổ chức quốc tế và khu vực …”

  Tuy nhiên, chúng ta tham gia hội nhập vào nền kinh tế thế giới nghĩa là chúng ta phải chấp nhận xu hướng hợp tác trong cạnh tranh. Đây vừa là thời cơ mà ta có thể tận dụng để phát triển đất nước đồng thời cũng là thách thức trước nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế so với các nước xung quanh và trên thế giới. Hơn bao giờ hết xuất khẩu đóng vai trò hết sức quan trọng đối với phát triển kinh tế. Việc mở rộng xuất khẩu để tăng thu nhập ngoại tệ cho tài chính và cho nhu cầu nhập khẩu cũng như tạo cơ sở cho phát triển cơ sở hạ tầng là mục tiêu quan trọng. Nhà nước ta đã và đang thực hiện các chính sách và các  biện pháp  thúc đẩy các ngành kinh tế theo hướng xuất khẩu, khuyến khích khu vực tư nhân mở rộng xuất khẩu để giải quyết công ăn việc làm, tăng thu ngoại tệ cho đất nước. Do vậy, xây dựng được các chính sách và biện pháp thúc đẩy xuất khẩu như thế nào để ta có thể tận dụng được những thuận lợi vượt qua những khó khăn trong sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hoá đất nước, đưa kinh tế đất nước phát triển bền vững đang là một vấn đề được Nhà nước ta đưa nên hàng đầu.

Xuất phát từ thực tế khách quan trên, sau một thời gian thực tập và nghiên cứu tại Vụ Thương mại và Dịch vụ – Bộ Kế hoạch và đầu tư, em xin viết đề tài: “Một số chính sách và biện pháp thúc đẩy xuất khẩu ở Việt nam” làm đề tài cho chuyên đề tốt nghiệp.

Nội dung đề tài bao gồm :

  Chương I : Thương mại quốc tế và chính sách thúc đẩy xuất khẩu.

Chương II : Một số chính sách thúc đẩy xuất khẩu và tác động của nó tới hoạt động xuất khẩu ở Việt Nam

Chương III : Một số biện pháp và kiến nghị nhằm thúc đẩy xuất khẩu ở Việt nam.

MỤC LỤC

 

Trang

Lời nói đầu

1

 
Chương I: Thương mi quc tế và chính sách thúc đẩy xut khu

3

 
I/ Thương mi quc tế và vai trò ca nó đối vi s phát trin ca mi quc gia

3

 
1. Các lý luận chung về thương mại quốc tế

3

 
2. Vai trò của thương mại quốc tế đối với sự phát triển của mỗi quốc gia

7

 
II/ V trí vai trò ca xut khu đối vi s phát trin ca mi quc gia

8

 
1. Vị trí của xuất khẩu hàng hoá

8

 
2. Vai trò của xuất khẩu

13

 
III/ Chính sách thúc đẩy xut khu

13

 
1. Vì sao phải có chính sách thúc đẩy xuất khẩu

13

 
2. Mục tiêu của chính sách thúc đẩy xuất khẩu

18

 
3. Kinh nghiệm của các nước khi áp dụng một số chính sách thúc đẩy xuất khẩu

19

 
Chương II: Mt s chính sách thúc đẩy xut khu và tác động ca nó ti hot động xut khu Vit Nam

23

 
I/ Chính sách khuyến khích đầu tư

23

 
1. Nội dung của chính sách khuyến khích đầu tư

23

 
2. Đầu tư trực tiếp nước ngoài và tác động của nó đến hoạt động xuất khẩu

25

 
II/ Chính sách tài chính tín dng

34

 
III/ Chính sách t do hoá thương mi

36

 
1. Cải cách thủ tục kinh doanh xuất nhập khẩu

36

 
2. Hạn ngạch xuất nhập khẩu

38

 
3. Chính sách thuế

39

 
IV/ Chính sách cơ cu mt hàng xut khu

40

 
1. Nội dung của chính sách cơ cấu mặt hàng xuất khẩu

40

 
2. Tác động của chính sách cơ cấu mặt hàng tới hoạt động xuất khẩu của Việt Nam trong thời gian qua

43

 
V/ Chính sách la chn th trường xut khu

51

 
1. Một số thị trường chủ yếu của Việt Nam

52

 
2. Tác động của chính sách thị trường đối với hoạt động xuất khẩu

56

 
VI/ Tham gia các t chc kinh tế thế gii

62

 
VII/ Đào to nhân lc

63

 
Chương III: Mt s bin pháp và kiến ngh nhm thúc đẩy xut khu Vit Nam

64

 
I/ Kế hoch xut khu ca Vit Nam trong tươnglai

64

 
1. Kế hoạch xuất khẩu năm 2002

64

 
2. Kế hoạch dài hạn

65

 
II/ Mt s bin pháp và kiến ngh nhm đổi mi chính sách thúc đẩy xut khu Vit Nam

69

 
1. Các biện pháp nhằm khuyến khích đầu tư

69

 
2. Các biện pháp về tài chính tín dụng

73

 
3. Biện pháp đa dạng hoá chủ thể kinh doanh

78

 
4. Các vấn đề chất lượng thị trường và xúc tiến thương mại

79

 
5. Cải cách thủ tục hành chính

82

 
Kết lun

85

 
Tài liu tham kho

86

 
Ph lc

87

 

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s