Giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu của Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư PETEC


LỜI NÓI ĐẦU

Trong điều kiền toàn cầu hoá của đời sống kinh tế thế giới hiện nay, cũng như trong sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước, chiến lược kinh tế đối ngoại hướng mạnh vào xuất nhập khẩu là một mũi đột phá của sự nghiệp công nghiệp hoá nước nhà.

         Nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam trong thời gian tới, cũng như trước đòi hỏi thực tế của việc hoàn thiện, nâng cao hiệu quả của hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam, cùng với những kiến thức được trang bị tại nhà trường và những tìm hiểu thực tế trong đợt thực tập cuối khoá tại Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư PETEC – Bộ Thương mại, em đã chọn đề tài nghiên cứu : “Giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu của Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư PETEC”.

Mục đích của đề tài này là: từ việc nghiên cứu khẳng định tầm quan trọng của hoạt động xuất nhập khẩu đối với sự tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam nói chung và đối với sự phát triển của Công ty PETEC nói riêng, đề ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam nói chung và Công ty PETEC nói riêng trong thời gian tới.

Do khuôn khổ bài viết có hạn chế, nên không tránh khỏi những sai sót, em rất mong nhận được sự góp ý của các thầy cô để đề tài có chất lượng cao hơn.

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU.. 1

CHƯƠNG I. 2

VAI TRÒ CỦA XUẤT NHẬP KHẨU TRONG  HOẠT ĐỘNG NGOẠI THƯƠNG CỦA VIỆT NAM    2

1. Cơ sở lý luận của hoạt động ngoại thương. 2

1.1. Khái niệm về hoạt động ngoại thương. 2

1.2. Cơ sở của hoạt động ngoại thương. 3

1.2.1. Lợi thế tuyệt đối của A.Smith. 4

1.2.2. Lợi thế tương đối của D.Ricacdo. 4

1.3. Cơ sở ngoại thương của Việt Nam.. 5

2. Vai trò của hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa đối với nền kinh tế. 7

2.1. Khái niệm về hoạt động xuất nhập khẩu. 7

2.2. Vai trò của xuất nhập khẩu hàng hoá đối với nền kinh tế. 8

2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu. 9

2.3.1. Nhân tố khách quan. 9

2.3.2. Nhân tố chủ quan. 10

CHƯƠNG II. 12

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ PETEC.. 12

1. Giới thiệu tóm lược về Công ty PETEC.. 12

1.1. Quá trình hình thành và phát triển. 12

1.2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Công ty. 16

1.2.1. Chức năng: 16

1.2.2. Nhiệm vụ: 16

1.2.3. Quyền hạn: 17

1.3. Cơ cấu tổ chức. 18

1.4. Cơ cấu nhân sự của Công ty. 21

2. Tình hình hoạt động xuất nhập khẩu của Công ty PETEC.. 22

2.1. Tình hình nhập khẩu của Công ty. 23

2.2. Tình hình xuất khẩu của Công ty. 26

2.3. Tổng quan về hoạt động xuất nhập khẩu của Công ty PETEC.. 28

2.4. Đánh giá chung. 37

CHƯƠNG III. 39

PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG  XUẤT NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY PETEC.. 39

1. Phương hướng phát triển của Công ty PETEC trong những năm tới 39

2. Những giải pháp và kiến nghị nhằm phát triển và đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu của Công ty PETEC   40

2.1. Những giải pháp từ phía Công ty. 40

2.1.1. Đối với hoạt động xuất khẩu. 40

2.1.1.1. Tăng cường nghiên cứu, dự báo, mở rộng thị trường và công tác tiếp thị 40

2.1.1.2. Tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại 42

2.1.1.3. Nâng cao chất lượng và điều chỉnh giá thành sản phẩm.. 43

2.1.1.4. Không ngừng nâng cao uy tín của công ty. 43

2.1.1.5. Nâng cao, bồi dưỡng trình độ của đội ngũ cán bộ, công nhân viên trong công ty  44

2.1.2. Đối với hoạt động nhập khẩu, cụ thể với mặt hàng xăng dầu. 44

2.1.2.1. Hoàn thiện các bước trong qui trình nhập khẩu xăng dầu. 44

2.1.2.2.  Xây dựng tài chính vững mạnh. 50

2.1.2.3. Tổ chức quản lý hoạt động nhập khẩu. 53

2.1.2.4. Giải pháp về nhân lực. 54

2.2. Những kiến nghị đối với Nhà nước. 54

2.2.1. Hoàn thiện và ổn định cơ chế điều hành xuất nhập khẩu. 54

2.2.2. Nhà nước cần có sự quan tâm và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tham gia vào hoạt động xuất nhập khẩu. 56

KẾT LUẬN.. 58

TÀI LIỆU THAM KHẢO.. 59

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s