THựC TRạNG HIệU QUả NHậP KHẩU HOá CHấT Và THIếT Bị Y Tế ở CÔNG TY TNHHSELA-SELACO


Mục lục

CHƯƠNG I: Lý LUN V HIU QU KINH DOANH NHP KHU CA

DOANH NGHIP………………………………………………………………………………… 1

I.S cn thiết và các ch tiêu hiu qu kinh tế ca hot động kinh doanh nhp khu     1

1.Khái niệm và các đặc trưng cơ bản của hoạt động nhập khẩu………… 1

2. Khái niệm và bản chất của hiệu quả kinh tế trong doanh nghiệp……. 2

3.  Phân loại  hiệu quả kinh tế……………………………………………………… 4

4.   Sự  cần thiết của việc nâng cao hiệu quả kinh doanh …………………. 9

II.  h thng ch tiêu đo lường hiu qu kinh tế ca hot động

  kinh doanh nhp khu.…………………………………………………………….. 10

1.  Cách xác định hiệu quả kinh doanh hàng nhập khẩu………………… 10

1.1.  Hiệu quả phương án nhập khẩu trực tiếp…………………………… 11

1.2. Phương án hiệu quả hàng đổi hàng……………………………………. 13

1.3  Hiệu quả phương án nhập khẩu uỷ thác…………………………….. 15

2.Hệ thống chỉ tiêu đo lường hiệu quả kinh tế hoạt động kinh doanh nhập khẩu . 15

2.1  Tỷ suất lợi nhuận của vốn sản xuất :…………………………………. 15

2.2  Tỷ trọng lợi nhuận trong tổng giá trị kinh doanh…………………. 16

2.3  Tỷ suất lợi nhuận trên tổng chi phí sản xuất kinh doanh ……… 16

2.4  Tỷ suất giá trị gia tăng trên vốn sản xuất kinh doanh:………….. 17

2.5  Tỷ suất giá trị gia tăng trên tổng doanh thu………………………… 18

2.6  Tỷ suất giá trị gia tăng trên tổng chi phí sản xuất………………… 18

3.  Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng các yếu tố kinh doanh của doanh nghiệp . 19

3.1  Hiệu quả sử dụng lao động………………………………………………. 19

3.2  Hiệu quả sử dụng tài sản cố định………………………………………. 21

3.3  Hiệu quả sử dụng vốn lưu động………………………………………… 22

III. Các nhân t nh hưởng đến hiu qu kinh doanh nhp khu ca

công ty   TNHH SELA-SELACo  trong thi gian qua……………………… 24

1.  Các nhân tố khách quan……………………………………………………….. 25

1.1  Nhân tố về tính thời vụ của sản xuất kinh doanh ……………….. 25

1.2  Sức mua và chi phí…………………………………………………………. 25

1.3  Các chính sách về tài chính, tiền tệ của nhà nước………………… 25

2.   Các nhân tố chủ quan………………………………………………………….. 27

2.1  Tốc độ đổi mới và mở rộng qui trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.     28

2.2  Nhân tố tổ chức lao động:………………………………………………… 28

2.3 Nhân tố nguyên liệu hàng hoá…………………………………………… 29

2.4 Trình độ quản lý và sử dụng vốn của đơn vị:………………………. 29

CHƯƠNG II: THC TRNG HIU QU NHP KHU HOá CHT Và THIếT B Y Tế CÔNG TY TNHHSELA-SELACO……………………………………………………………………….. 30

I. Quá trình hình thành và phát trin ca Công ty

TNHH SELA – SELACo……………………………………………………………… 30

1.Qúa trình hình thành và phát triển của công ty………………………….. 30

2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty………………………………………… 32

3.  Bộ máy quản lý của công ty TNHH SELA…………………………… 36

4. Những kết quả kinh doanh chủ yếu của Công ty……………………. 39

II. Đặc đim hot động sn xut kinh doanh ca công ty TNHH SELA 40

III. Phân tích thc trng hiu qu kinh doanh ca hot động nhp khu hoá cht-Thiết b y tế trong Công ty………………………………………………………………………… 46

IV. Đánh giá v hot động kinh doanh ca hot động xut nhp khu hoá cht và thiết b y tế Công ty TNHH SELA…………………………………………………………. 53

Chương III: Mt s bin pháp nâng cao hiu qu kinh doanh ca hot động nhp khu hoá cht và thiết b y tế Công ty TNHH SELA_SELACo……………………………………………………….. 57

I. Phương hướng nâng cao hiu qu kinh doanh ca hot động nhp khu hoá cht và thiết b y tế Công ty……………………………………………………………………. 57

II. Nhng gii pháp ch yếu nhm nâng cao hiu qu kinh doanh nhp khu hoá cht và thiết b y tế ca Công ty TNHH SELA……………………………………………. 58

1. Nghiên cứu thị trường trong nước……………………………………………. 58

1.1. Hoàn thiện hoạt động quảng cáo………………………………………. 59

1.2. Nâng cao chất lượng sản phẩm…………………………………………. 60

1.3. Hoàn thiện chính sách phân phối……………………………………… 60

2. Nghiên cứu thị trường nước ngoài……………………………………………. 60

3. Đa dạng hoá hình thức kinh doanh………………………………………….. 61

4. Đa dạng hoá mặt hàng kinh doanh………………………………………….. 62

5. Hoàn thiện phương thức thanh toán………………………………………… 62

6. Về công tác quản lý nhân sự…………………………………………………… 63

7. Hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ cho Công ty…………….. 63

III. kiến ngh vi Nhà nước ……………………………………………………………….. 64

    Kết luận……………………………………………………………………65

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s