Một số vấn đề về tiêu thụ sản phẩm tại công ty May Thăng Long


Mục lục

llời nói đầu……………………………………………………………………………………………………………… 1

                                                             phn I

lý luận chung về hoạt động tiêu thụ sản phẩm

                              của công ty  may thăng long…………………………………………………………… 3

I/ Bản chất của việc tiêu thụ sản phẩm và vai trò của nó đối với
hoạt động kinh doanh………………………………………………………………………………………………. 3

1, Bản chất của việc tiêu thụ sản phẩm:………………………………………………………………… 3

2. ý nghĩa của hoạt động tiêu thụ sản phẩm đối với doanh nghiệp :………………………. 6

II:  Nội dung hoạt động  tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp………………………………………….. 8

1. Nghiên cứi thị trường tiêu thụ của doanh nghiệp………………………………………………. 8

2. Định giá sản phẩm…………………………………………………………………………………………….. 8

3.Tổ chức các hoạt động hỗ trợ tiêu thụ………………………………………………………………. 10

a, Các hot động  xúc tiến bán qung cáo………………………………………………………. 10

b, Mng lưới bán hàng……………………………………………………………………………………. 12

c. Hot động ym tr cho tiêu th……………………………………………………………………. 13

d,  Hot động kênh tiêu th……………………………………………………………………………… 14

4. Phân tích và đánh giá hiệu quả việc tiêu thụ :…………………………………………………. 16

III .Các nhân tố ảnh hưởng tới tiêu thụ sản phẩm may mặc……………………………………………. 17

1, Nguyên nhân thuộc về bản thân doanh nghiệp……………………………………………….. 17

2. Nhân tố thuộc ngoài doanh nghiệp………………………………………………………………….. 19

 

Phn II

                 thực trạng hoạt động tiêu thụ sản phẩm của  Công ty
may Thăng long……………………………………………………….. 23

I. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty
may Thăng  long…………………………………………………………………………………………………….. 23

1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty may Thăng long…………………….. 23

2. Hệ thống tổ chức quản lý kinh doanh của Công ty may Thăng long………………… 25

II. Thực trạng hoạt động tiêu thụ sản phẩm của Công ty may Thăng
long trong những năm qua…………………………………………………………………………………….. 27

1.Thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty may Thăng long……………………………… 27

2 . Kết quả công tác tiêu thụ sản phẩm của Công ty may Thăng long………………….. 32

a . Kết quả tiêu thụ sản phẩm  với khối lượng mặt hàng :…………………………………. 32

b. Doanh thu tiêu thụ của Công ty và theo mặt hàng :……………………………………… 33

3. Thực hiện nội dung tiêu thụ sản phẩm :…………………………………………………………… 36

a. Công tác giao dịch ký kết hợp đồng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm :……………. 36

b- Thực hiện hoạt động kho thành phẩm :……………………………………………………….. 37

c  Phương thức vận chuyển……………………………………………………………………………… 38

d. Phương thức thanh toán……………………………………………………………………………….. 38

III:  Đánh giá hoạt động tiêu thụ sản phẩm của Công ty may
Thăng long …………………………………………………………………………………………………………. 39

1. Ưu điểm:…………………………………………………………………………………………………………. 39

2 Hạn chế và nguyên nhân:…………………………………………………………………………………. 40

a. Hn chế :…………………………………………………………………………………………………….. 40

b. Nguyên nhân:……………………………………………………………………………………………… 41

phn III

một số biện pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm

                                    của công ty may thăng long……………………………………………………….. 42

I. phương hướng nhằm tăng cường và mở rộng công tác tiêu
thụ sản phẩm………………………………………………………………………………………………………… 42

1. những yêu cầu đối với công ty trong điều kiện mới…………………………………………. 42

2 – Phương hướng phát triển công ty may Thăng…………………………………………………. 42

II – Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh công tác tiêu thụ
sản phẩm ở công ty ……………………………………………………………………………………………… 43

1-Tăng cường công tác nghiên cứu thị trường……………………………………………………… 43

2  Hoàn thiện các chính sách xúc tiến…………………………………………………………………. 44

3, Mạng lưới tiêu thụ…………………………………………………………………………………………… 45

4. Các mạng lưới tiêu thụ sản phẩm…………………………………………………………………….. 46

5. Tăng cường quản lý và cách thức tiêu thụ sản phẩm……………………………………….. 46

III. hoàn thiện hoạt động nghiệp vụ tiêu thụ………………………………………………………………… 48

1.Công tác kế hoạch nghiệp vụ tiêu thụ sản phẩm………………………………………………. 48

a. Khen thưởng được xét tp th và các công nhân viên tích cc
t
n tu vi công  vic , lao động sáng to……………………………………………………. 48

b, S pht trách nhim đối vi mi người cung cp nguyên ph liu sai
tiêu chu
n và làm nh hưởng đến quá trình sn xut và tiêu th…………………. 48

2.Vấn đề sổ sách và các chứng từ theo dõi………………………………………………………….. 49

3. Nghiệp vụ phân tích tình hình tiêu thụ……………………………………………………………. 50

kết  luận………………………………………………………………………………………………………………… 52

lời nói đầu

Trong những năm gần đây,nền kinh tế nước ta có nhiều biến đổi quan trọng theo chiều hứơng tích cực để có thể phát triển một cách duy nhất là doanh nghiệp phải thấy được sự thay đổi của môi trường kinh doanh có tác động đến doanh nghiệp.

Trong nền kinh tế thị trường, hàng hoá là sản phẩm được sản xuất ra để bán nhằm thực hiện những mục tiêu đã định trong chương trình hoạt động của người sản xuất của mỗi doanh nghiệp. Do đó tiêu thụ sản phẩm sản xuất ra là một khâu quan trọng.Của tái sản xuất xã hội. Quá trình tiêu thụ sản phẩm chỉ kết thúc khi quá trình thanh toán giữa người mua và  người bán đã diễn ra và quyền sở hữu hàng hoá đã thay đổi . Thông qua công tác tiêu thụ mà người ta có thể đánh giá được hiệu quả của các quá trình trước đó như nghiên cứu thị trường , quản lý sản phẩm quản lí chất lượng, quảng cáo, xúc tiến, chiến lược giá…

Mỗi doanh nghiệp khi bắt đầu tiến hành sản xuất kinh doanh trên thị trường bao giờ cũng để ra cho mình mục tiêu nhất định ,có nhiều mục tiêu để cho doanh nghiệp phấn đấu như lợi nhuận, vị thế, an toàn…

Trong đó mục tiêu lợi nhuận , có thể được coi là hàng đầu để đạt được mục tiêu mà doanh nghiệp phải luôn luôn quan tâm tới ba vấn đề trọng tâm của sản xuât kinh doanh mà công tác tiêu thụ sản phẩm chiếm giữ một vai trò rất quan trọng. Tiêu thụ sản phẩm là khâu cuối cùng của sản xuất kinh doanh, là yếu tố quyết định sự tồn tại cuả doanh nghiệp, phát triển của doanh nghiệp . Chỉ có tiêu thụ được sản phẩm hàng hoá của mình thì mới thực hiện được giá trị và giá trị sử dụng.Tiêu thụ là cầu nối của sản xuất và tiêu dùng.

Cũng như mọi doanh nghiệp trong cơ trế thị trường  để kinh doanh có hiệu quả công ty may thăng long có trụ sở chính tại ( 250 MINH KHAI- Hà Nội ) đã có các biện pháp nhằm tăng cường và thúc đẩy về việc tiêu thụ sản phẩm tại công ty nhằm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.

Trong những năm vừa qua Công Ty May Thăng Long đã đạt được những kết quả to lớn trong việc mở rộng và chiếm lĩnh thị trường, tạo được một ấn tượng tốt đẹp, một tâm lý tin tưởng của khách hàng về phía mình.

Hiện nay công ty may thăng long và các chi nhánh của mình tại Hải Phòng và Nam Định đang phải thực hiện mạnh mẽ để thích nghi với cơ chế thị trường khắc nghiệt, nhiều đối thủ cạnh tranh. Tiêu thụ sản phẩm của công ty đòi hỏi phải có nhiều biến chuyển mạnh mẽ nhất và có hiệu quả trong công tác.

Sau một thời gian thực tập tại Công Ty May Thăng Long tôi mạnh dạn lựa trọn đề tài: “Một số vấn đề về tiêu thụ sản phẩm tại công ty May Thăng Long”   Chuyên đề của em được chia ra làm ba phần:

Phn I  :  Lý lun chung v hot động tiêu th sn phm ca doanh nghip

Phn II:  Thc trng hot động tiêu th sn phm ca công ty may thănglong

Phn III: Các bin pháp đẩy mnh vic tiêu th sn phm ca công ty may
th
ăng long

Phn kết lun

Chuyên đề này chắc chắn có nhiều thiếu sót và lỗi vì vậy tôi mong được  sự chỉ bảo dạy dỗ của thầy giáo hưóng dẫn em làm  chuyên đề này.

Và các cô bác , anh chị hướng dẫn em thực tập tại công ty may thăng long.

– Được sự quan tâm chỉ bảo của thầy giáo và các bác các cô và các anh chị, em xin trân thành cám ơn đã tạo điều kiện cho tôi thực hiện tốt chuyên đề này.

 

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s