Tag Archives: hàng hóa sức lao động

Phân biệt hàng hóa sức lao động và hàng hóa thông thường


Đề 2: I.Câu hỏi 1.Phân biệt hàng hóa sức lao động và hàng hóa thông thường? 2.Hãy cho biết quan điểm của CN Mác – Lênin về vấn đề dân tộc? Đảng và Nhà nước ta đã làm gì để … Đọc tiếp

Posted in Luận văn, chuyên đề, khóa luận | Tagged , , | Để lại bình luận